Bộ Ôn Thi HOT TOPIK II (Trung cấp, Cao cấp) gồm:

– 1 Quyển HOT TOPIK II, đây là quyển bộ đề thi TOPIK level 3,4,5,6. Sách Kèm đáp án, đĩa CD luyện nghe: Xem sách này

– 1 Quyển HOT TOPIK II luyện kỹ năng viết TOPIK level 3,4,5,6: Xem sách này

– 1 Quyển HOT TOPIK II luyện kỹ năng đọc TOPIK level 3,4,5,6