Soumatome N2 tiếng Việt bao gồm 5 cuốn: nghe hiểu , đọc hiểu , ngữ pháp , hán tự – kanji và từ vựng . Mỗi cuốn chuyên về mỗi kỹ năng khác nhau và bài học được phần chia theo tuần và theo ngày vô cùng logic và dễ học. Mỗi bài học đều bao gồm 3 phần đầy đủ: bài học, bài tập và đáp án.

Soumatome N2 bao gồm:

Nihongo so – matome N2 từ vựng

Nihongo so – matome N2 ngữ pháp

Nihongo so – matome N2 hán tự

Nihongo so – matome N2 đọc hiểu

Nihongo so – matome N2 nghe hiểu ( Kèm CD )

 Soumatome N2 có những ưu điểm sau:

– Có bố cục rõ ràng, phần chia theo chủ đề

– Nhiều ví dụ minh họa

– Phân bổ thời gian học hợp lý

– Mức độ bài học tương đối dễ phù hợp với đối tượng mới bắt đầu ôn luyện N2

– Cung cấp nhiều từ mới và cấu trúc ngữ pháp mới

– Bài tập đa dạng, nhiều ngữ cảnh, kiến thức tổng hợp

– Có phần đáp án và chú thích tiếng Việt

Soumatome N2 đặc biệt với phiên bản tiếng Việt là một bộ sách cực kỳ hay và hữu ích cho những ai đang cố gắng chinh phục kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2