Soumatome N3 Tiếng Việt bao gồm:

– Nihongo soummatome N3 Đọc hiểu Choukai 

Nihongo soumatome N3 Ngữ pháp Bunpou

Nihongo soumatome N3 Từ vựng Goi

Nihongo soumatome N3 Nghe hiểu Choukai (Kèm CD)

Nihongo soumatome N3 Hán tự Kanji

Soumatome N3 Tiếng Việt có những ưu điểm sau:

– Bố cục rõ ràng, mỗi kỹ năng được phần chia từ 6-7 chương, mỗi chương từ 6-7 bài

– Các bài học được phân theo chủ đề

– Có nhiều ví dụ minh họa và nhiều hình ảnh

– Phân bổ thời gian học hợp lý, mỗi ngày học 1 bài, 1 tuần hết 1 chương, sau 6-7 chương là hoàn thành kỹ năng

– Có phần chú thích và giải thích bằng tiếng Việt

– Sau mỗi chương đều có phần bài tập củng cố được biên soạn tương ứng đề thi thực tế kèm đáp án đầy đủ

– Mức độ bài học tương đối dễ phù hợp với đối tượng mới bắt đầu luyện thi N3

Bộ sách Soumatome N3 Tiếng Việt được biên soạn dành cho các bạn vừa hoàn thành N4 và đang bước vào luyện thi N3. Việc lên thời khóa học và hoàn thành theo đúng lịch trình sẽ giúp bạn dễ dàng nắm vững kiến thức N3 một cách nhanh nhất.