Sách luyện thi N2 Somatome hán tự

Là cuốn giáo trình tiếng Nhật tổng hợp và phân tích Hán tự dành riêng cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 – là một phần trong chuỗi các bộ sách luyện thi Năng lực Nhật ngữ Somatome được biên soạn cho từng cấp độ khác nhau, từng kỹ năng khác nhau.

Sách luyện thi N2 Somatome hán tự chuyên sâu:

Sách luyện thi N2 Somatome hán tự được biên soạn dành riêng cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2. Do đó, tất cả các Hán tự được đưa ra trong sách, cũng như những từ được tạo ra từ Hán tự đó đều là những hán tự, những từ vựng thường xuất hiện trong kỳ thi tiếng Nhật N2 hằng năm. Nhờ vậy mà người học sẽ nắm vững được đề và tự tin bước vào phòng thi hơn.

Sách luyện thi N2 Somatome hán tự được biên soạn vô cùng phong phú và chi tiết. Tất cả hán tự sẽ đươc phân chia theo các chủ đề, các nội dung khác nhau. Nhờ đó mà người học sẽ dễ học, dễ nhớ và dễ phân biệt các điểm giống và khác nhau hơn. Hơn nữa, đối với mỗi chữ Hán tự, sách phân tích vô cùng chi tiết với số nét, âm on, âm kun, hàng loạt các từ được tạo ra từ Hán tự đó và đặc biệt là các cách đọc đặc biệt của hán tự đó.

Sách luyện thi N2 Somatome hán tự còn giúp người học phân chia thời gian học một cách hiệu quả và chi tiết. Để hoàn thành Sách luyện thi N2 Somatome hán tự cũng như hoàn thành toàn bộ Hán tự của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2, người học cần có 8 tuần, mỗi tuần 6 bài học từ thứ 2 đến thứ 7 và một bài tập kiểm tra 30 phút nhằm đánh giá lại năng lực cho ngày chủ Nhật. Phần giải thích và đáp án cũng chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu.