Giáo Trình Minna No Nihongo 2 Trình Độ N4 bản mới

Giáo trình Minna no Nihongo 2 là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới dạy cho cấp độ N4. Giáo trình đầy đủ các kỹ năng.

Bộ Minna No Nihongo 2 trình độ N4 bản mới bao gồm ( 8 cuốn ) :

 Minna no Nihongo II Sách Giáo Khoa – Bản Tiếng Nhật ( bản mới )

 Minna no Nihongo II Bản Dịch Và Giải Thích Ngữ Pháp ( bản mới )

 Minna no Nihongo II Hyoujun Mondaishuu ( bản mới )

 Minna no Nihongo II 25 Bài Đọc Hiểu ( bản mới )

 Minna no Nihongo II Hán Tự ( bản mới )

 Minna no Nihongo II Luyện Mẫu Câu ( bản mới )

– Minna no Nihongo II 25 Bài Nghe Hiểu Kèm CD ( bản mới )

– Minna no Nihongo II Hán Tự Bài Tập ( bản mới )

Những lợi ích mà Bộ Giáo Trình Minna No Nihongo 2 Trình Độ N4 bản mới mang lại:

Giáo trình đầy đủ các kỹ năng, giúp các bạn luyện tập đầy đủ, phát triển đồng đều các kỹ năng. Bài đọc, bài học mở rộng với các kiến thức thực tế như văn hóa, lịch sử, địa lý,… giúp bạn vừa học được tiếng Nhật, vừa có thêm kiến thức về xã hội và đời sống Nhật Bản. Sách còn cung cấp nhiều bài tập tương ứng nhiều kỹ năng, giúp bạn làm nhuần nhuyễn các kỹ năng. Bản dịch giải thích nghĩa từ và ngữ pháp rõ ràng, ví dụ dễ hiểu