Minna no Nihongo – Bản Dịch Và Giải Thích Ngữ Pháp Trung Cấp I

Minna no Nihongo Chukyu I (Tiếng Nhật cho mọi người, Chương trình trung cấp I) là giáo trình tiếng Nhật tổng hợp được lên kế hoạch, biên soạn tiếp nối cho bộ giáo trình được xuất bản lần đầu vào năm 1998 là Minna no Nihongo Shokyu I-II (Tiếng Nhật cho mọi người, Chương trình sơ I – II). Bộ giáo trình Minna no Nihongo Shokyu ban đầu được phát triển với mục đích hỗ trợ người học trưởng thành nói chung có thể đạt được năng lực tiếng Nhật cấp độ sơ cấp trong một thời gian ngắn. Nhưng trên thực tế, ngoài nhóm đối tượng người học dự kiến ban đầu đó, nó còn đang được sử dụng rộng rãi như một giáo trình tiếng Nhật sơ cấp cho các du học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng của Nhật Bản hay các em đang có nguyện vọng đó.

Chúng tôi thấy rằng cấp độ sơ cấp đòi hỏi ở người giao tiếp bằng tiếng Nhật khả năng có thể truyền đạt đến đối phương những gì mình, tuy nhiên, sang cấp độ trung cấp thì như thế là chưa đủ mà còn đòi hỏi ở họ những kiến thức cần có khác để hiểu văn hóa, phong tục tập quán của Nhật Bản,… Và trong cuốn sách này chúng tôi đã đưa vào những nội dung có thể hỗ trợ đầy đủ cho cả những đối tượng người học như thế.