Giáo trình Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật みんなの日本語 初級II 第2版 本冊là cuốn giáo trình tiếng Nhật được hầu hết tất cả các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung tin dùng. Đây là cuốn giáo trình được biên soạn với mục tiêu hướng tới phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Nhật cho người học.

Giáo trình Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật có những nội dung chính sau:

Các bài học của Giáo trình Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật: phần này là phần tiếp theo của cuốn Giáo trình  Minna no nihongo sơ cấp1 bản tiếng Nhậtみんなの日本語 初級I 第2版 本冊, bao gồm phạm vi từ bài 26 đến bài 50, mỗi bài có cấu trúc như sau:

  • Mẫu câu: Phần này giới thiệu những mẫu câu cơ bản được học trong bài
  • Ví dụ: Phần này là những mẫu hội thoại ngắn để cho người học hình dung được các mẫu câu cơ bản sẽ được dùng như thế nào trong các hoàn cảnh thực tế.
  • Hội thoại: Trong bài hội thoại, nhiều nhân vật là những người nước ngoài sống ở Nhật xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Nội dung của bài hội thoại bao gồm những nội dung được học trong bài chính, cộng với những cachs nói thường dùng khác như cách chào hỏi…trong giao tiếp hằng ngày.
  • Luyện tập: Phần luyện tập được chia làm 3 mức độ A, B và C.
  • Bài tập: Phần này bao gồm các bài nghe, bài tập ngữ pháp, bài tập đọc và bài tập mở rộng.
  • Ôn tập: Nhóm tác giả đưa vào phần này với mục đích để người học hệ thống lại những nội dung chính ở mỗi nhóm bài đã được học trước đó.

Phần tóm tắt của phó từ, liên từ và các biểu hiện hội thoại của Giáo trình Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật:Nhóm tác giả đã đưa vào phần bài tập với mục đích để người học hệ thống lại các phó từ, liên từ và các từ biểu hiện hội thoại đã được giới thiệu trong giáo trình này

Các thể của động từ: Phần này đã tóm tắt lại các thể của động từ đã được đề cập trong giáo trình này cùng với các kết hợp phía sau chúng.

Bảng các nội dung chính đã học của Giáo trình Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật: Đây là phần tóm tắt những nội dung chính đã được đề cập trong giáo trinh này với trọng tâm là phần luyện tập A. Nó nhằm giúp người học nắm bắt được mối liên hệ giữa những nội dung chính với mẫu câu, ví dụ và phần luyện tập B, luyện tập C.

Tra cứu: Phần này tập hợp các từ vựng, cách nói mới… ở trong các bài từ bài 1 đến bài 50 cùng với số bài mà nó xuất hiện lần đầu tiên.

Giáo trình Minna no nihongo sơ cấp2 bản tiếng Nhật là cuốn được đánh giá cao nhất hiện nay bởi nó tổng hợp tất cả các kỹ năng và hướng dẫn người học tự học, cũng như dành cho việc giảng dạy theo những trình tự nhất định. Đặc biệt, đi kèm với cuốn sách này, nhóm tác giả còn biên soạn ra hơn 8 cuốn sách khác hỗ trợ và nâng cao cho những bài học được đưa ra trong đây như: bản dịch tiếng việt, sách bài tập, sách luyện ngữ pháp, sách luyện nghe, sách luyện hán tự, sách luyện bài tập, sách topiku các chủ đề, sách luyện viết sakubun…

APP HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ – ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG NHẬT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Link tải app Học Giao Tiếp dành cho hệ điều hành Android  : https://goo.gl/YUixbc

Link tải app Học qua Video dành cho hệ điều hành Android  : https://goo.gl/qCQidP

Link tải app Học qua Video dành cho hệ điều hành IOS : https://goo.gl/YBGSy1