Sách luyện thi N1 Somatome hán tự

Là cuốn giáo trình tiếng Nhật tổng hợp và phân tích chi tiết toàn bộ các chữ Hán của trình độ cao cấp – trình độ N1. Bộ sách soUmatome N1 ngoài Sách luyện thi N1 Somatome Hán tự còn có các sách chuyên về các kỹ năng khác như: Ngữ pháp, Từ vựng, Nghe hiểu và Đọc hiểu

Sách luyện thi N1 Somatome hán tự hay ở điểm nào?

Sách luyện thi N1 Somatome hán tự tổng hợp toàn bộ Kanji sẽ xuất hiện trong kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N1. Đối với mỗi chữ Hán tự, sách phân tích đầy đủ và chi tiết các âm on, âm kun và một số ví dụ minh họa. Đối với các cách đọc đặc biệt cũng như những điều cần chú ý về chữ Hán tự đó, Sách luyện thi N1 Somatome hán tự cũng tổng hợp một cách cụ thể và rõ ràng.

Sách luyện thi N1 Somatome hán tự không những tổng hợp Hán tự dựa trên đề thi năng lực Nhật ngữ N1 mà còn giúp người học phân chia thời gian học logic và hiệu quả. Người học chỉ cần 8 tuần là có thể hoàn thành cuốn giáo trình tiếng Nhật này – hoàn thành toàn bộ Hán tự của kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ cần học 1 bài và sẽ có bài tập củng cố để đánh giá năng lực vào cuối mỗi bài cũng như 1 bài tập kiểm tra tổng hợp vào cuối mỗi tuần.