Shin kanzen master N1 bao gồm 5 cuốn dưới đây :

1. Shin kanzen master N1 Từ vựng Goi

新完全マスター語彙 日本語能力試験 N1

Shin kanzen masutā goi Nihon gonōryokushiken N 1

2. Shin kanzen master N1 Ngữ pháp Bunpou

新完全マスター文法 日本語能力試験 N1

Shin kanzen masutā bunpō Nihon gonōryokushiken N 1

3. Shin kanzen master N1 Đọc hiểu Dokkai

新完全マスター読解 日本語能力試験N1

Shin kanzen masutā dokkai Nihon gonōryokushiken N 1

4. Shin kanzen master N1 Hán tự Kanji 

新完全マスター漢字 日本語能力試験 N1

Shin kanzen masutā kanji Nihon gonōryokushiken N 1

5. Shin kanzen master N1 Nghe hiểu Choukai (Kèm CD)

新完全マスター聴解 日本語能力試験N1

Shin kanzen masutā chōkai Nihon gonōryokushiken

APP HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ – ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG NHẬT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Link tải app Học Giao Tiếp dành cho hệ điều hành Android  : https://goo.gl/YUixbc

Link tải app Học qua Video dành cho hệ điều hành Android  : https://goo.gl/qCQidP

Link tải app Học qua Video dành cho hệ điều hành IOS : https://goo.gl/YBGSy1