Tập viết 800 chữ KANJI thông dụng trong tiếng Nhật tập 1

Bảng chữ cái tiếng Nhật Kanji
Chữ Kanji là một trong 3 hệ chữ thông dụng của Tiếng Nhật với một số lượng rất lớn các từ vựng, là chữ tượng hình, có gốc mượn từ chữ Hán hoặc do người Nhật sáng tạo ra.
Bảng chữ cái Kanji là một bảng chữ cái được đánh giá là khó nhất trong toàn bộ các bảng chữ cái thông dụng của Nhật Bản.
Tóm lại, khi học chữ Kanji nên lưu ý tới sự  tồn tại của các bộ và sự kết hợp của các chữ đơn giản, các chữ có cấu trúc giống nhau thường có âm đọc gần giống nhau, hay ý nghĩa của chữ đôi khi có thể suy luận từ các bộ phận cấu thành.
– 800 chữ Kanji dành cho người có trình độ N5 – N4 – N3
– Các chữ Kanji kèm từ vựng và ví dụ minh họa
– 153 chữ bổ túc
– 166 chữ nhân danh