COMBO Sách Học Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 2 (IN MÀU) + Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp gồm:

– Tập giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành cho người Việt Nam Sơ Cấp 2 (Full) IN MÀU

– 1 Quyển Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thông Dụng Sơ Cấp: Xem chi tiết sách này