Minnano nihongo I – Luyện tập mẫu câu Tập 1

– Tài liệu Nhật ngữ ở trình độ sơ cấp

– Tình huống giao lưu phản ánh trung thực hoàn cảnh sinh hoạt và cuộc sống thường ngày ở Nhật

– Dùng làm sách giáo khoa cho các khóa học ngắn hạn, giao tiếp